Aanmelden EOA

Ieder kind dat in Nederland woont, is leerplichtig. Dit geldt dus ook voor de kinderen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. SG De Dijk verzorgt in de regio West-Friesland de eerste opvang van anderstaligen (EOA) . Dit betekent dat de anderstalige leerlingen vanaf 12 jaar die in deze regio wonen zich bij SG De Dijk melden om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Uitgangspunt is dat deze jonge nieuwkomers zo snel mogelijk doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs.

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden via dit inschrijfformulier.

Daarnaast is het inleveren van een BRP, een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, noodzakelijk. Op het BRP moeten de volgende zaken vermeld staan:

  • datum vestiging in Nederland,
  • het Burgerservicenummer, bsn,
  • indien mogelijk 1e verblijfstitel.

U kunt de documenten opsturen naar a.smit@atlascollege.nl. Zodra de documenten binnen zijn, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van de persoonsgegevens en de resultaten van de toetsen die eventueel afgenomen worden, wordt de leerling in de juiste niveaugroep geplaatst.