HAVO

Nieuwsgierige denkers

Havoleerlingen op De Dijk zijn nieuwsgierige denkers, die het leuk om kennis te vergaren, ideeën en concepten te begrijpen. Ze brengen wat ze leren ook graag meteen in de praktijk. Daarnaast leren ze vergelijken, organiseren en onderzoeken.

Driejarige brugklas

Met een havo-advies stap je op De Dijk in de driejarige brugklas. In die periode zit je steeds in dezelfde, gecombineerde havo/vwo-klas en dus leer je je klasgenoten goed kennen. Je werkt vanuit havo én vwo-methodes en in het vierde jaar stap je over naar een andere school om daar de bovenbouw en eindexamen te doen.

Nieuw advies

Na drie jaar havo mag je opnieuw kiezen voor een school, een profiel én voor vakken. Alles ligt weer open en er is volop ruimte om te beslissen wat een passende vervolgstap is. Dat kun je helemaal inrichten zoals jij dat wilt en onder begeleiding van je docenten, kies je een school waar je havo-examen gaat doen.

Natuurlijk doe je dat niet zomaar. Tijdens de driejarige brugklas bekijken we wie jij bent, houden we je resultaten in de gaten en checken we of je nog goed op koers ligt. We volgen onder andere je sociaal emotionele ontwikkeling, je werkhouding, motivatie, discipline en we stimuleren je vaardigheden in de vakken wiskunde en Nederlands.

Als je dan eenmaal overstapt, zorgen wij ervoor dat ze op je nieuwe school precies weten wie je bent en wat goed is voor jou.

Vakken

Op de havo krijg je in de derde klas maar liefst 15 vakken. Voor die vakken krijg je een havo- én een atheneumcijfer. Zo weten we nog beter wat je aankunt.

Fast Lane English

Op De Dijk kun je Fast Lane English doen. Dat is een speciaal programma waarin je elke week intensief les krijgt in de Engelse taal. Je leert vooral door middel van doen: met theater en toneelstukjes word je spelenderwijs voorbereid op het wereldwijd erkende Cambridge Examen.

Inzicht in beroepen en studies

Je onderzoekt in de derde klas welke talenten je hebt en welke beroepen en studies daarbij passen. Door middel van een hbo-week, een Week van de Wetenschap en de meeloopdagen met hbo- en wetenschapsberoepen oriënteer je je, krijg je beroepsbeelden en inzicht in je ontwikkelingsmogelijkheden.