MAVO

Ondernemende oplossers

Mavoleerlingen op De Dijk zijn ondernemende oplossers met het hart op de tong. Velen hebben al op jonge leeftijd bijbaantjes. Ze houden van samenwerkend leren, niet van ingewikkelde taal; denken en dan snel doen!

Tweejarige brugklas

De brugklas op De Dijk duurt twee jaar. Zo heb je de tijd om op je gemak te kijken wat er echt bij je past. In die periode krijg je tips en tricks om te leren leren. We werken onder andere aan studievaardigheden, je leert plannen, organiseren en initiatieven nemen.

We nemen écht de tijd om je goed te leren kennen. De groepsvorming in de klas is daarom erg belangrijk. Op De Dijk kent iedereen elkaar en we willen graag dat het goed gaat met al onze leerlingen.

Na de tweejarige brugklas weet je  welk niveau er het beste bij je past. In de tussentijd kunnen we met elkaar besluiten dat je één of meerdere vak(ken) op een hoger niveau gaat volgen.

Vakken op de mavo

In de onderbouw wordt er gewerkt in leergebieden. Dit betekent dat vakken die veel met elkaar te maken hebben, zoveel mogelijk onderwerpen gezamenlijk aan jou aanbieden. Zo werken de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer samen in het leergebied Mens & Maatschappij en werken de vakken natuurkunde, biologie, scheikunde, techniek en verzorging samen in het leergebied Mens & Natuur.

Keuzevakken

Als je naar de derde klas gaat, volg je één trimester lang een specifiek keuzevak. Je kunt daarbij kiezen uit techniek, cultuur, internationale handel en sport. Deze vakken sluiten aan op de plusvakken uit de brug- en tweede klas.

In klas drie zijn biologie en economie verplichte vakken. Door die vakken te volgen, kun je gerichter doorstromen naar het MBO. Alle keuzes liggen dan voor je open!

Vakkenpakket

In de derde kies je een vakkenpakket voor het examen in het vierde jaar. Zo’n pakket bestaat standaard uit zes vakken, maar er zijn er ook heel veel leerlingen die in zeven of zelfs acht vakken examen gaan doen. Als dat kan en het past bij de vervolgopleiding van je wensen, stimuleren wij je daarvoor te kiezen. Daar kijken we, samen met jou en je ouders, goed naar.

Fast Lane English

Mavoleerlingen kunnen op De Dijk Fast Lane English doen. Dat is een speciaal programma waarin je elke week intensief les krijgt in de Engelse taal. Je leert vooral door middel van doen: met theater en toneelstukjes word je spelenderwijs voorbereid op het wereldwijd erkende Cambridge Examen. Dit examen kun je op de meeste scholen alleen afleggen als je havo of vwo doet. Bij ons is dit vak voor iedereen te volgen.

Uniek keuzevak: Technologie & Toepassing

SG De Dijk heeft een doorlopende leerlijn Techniek. Daardoor kun je voor het examenvak Technologie & Toepassing (T&T) kiezen. Dat is uniek in Noord-Holland!