Sport

Wil je straks naar een opleiding Sport en Bewegen? Wil je later een beroep waar leiding geven belangrijk is? Ga je misschien werken in het welzijnswerk, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider of spelbegeleider? Lijkt het je leuk bij de politie of het leger? Vind je het interessant om later of nu als vrijwilliger aan de slag te gaan bij een sportvereniging? Of als jeugdtrainer, scheidsrechter? Of vind je het gewoon leuk om extra te sporten en nieuwe dingen te leren? Dan is sportplus misschien iets voor jou!

Voor Sport PLUS hoef je niet super goed te kunnen sporten. Wel is het belangrijk dat je goed mee kunt komen tijdens de gymlessen. Je moet natuurlijk sport wel heel leuk vinden. Ook moet je durven en het leuk vinden om leiding te geven, te organiseren en te coachen.

In de brugklas maken alle leerlingen tijdens de Dijkdagen kennis met verschillende sporten: Tennis, kickboksen en schaatsen. Van deze sporten krijg je één maal een clinic. Na deze periode kun je je opgeven voor Sport PLUS voor de rest van het schooljaar.

In het tweede leerjaar krijg je bij Sport PLUS twee extra lesuren per week lichamelijke opvoeding met een bredere oriëntatie op het gebied van sport en bewegen. Dit sluit aan op je gewone rooster.