Kiezen van een richting

Decanaat op De Dijk

De decanen informeren en begeleiden leerlingen gedurende de schoolloopbaan bij het kiezen van profielen, sectoren en vakken. Dat doen zij in nauwe samenwerking met mentoren en docenten. De decaan adviseert leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een vorm van vervolgonderwijs of van een beroepsrichting. De decaan beschikt over veel informatie. Er is een archief met heel veel folders en brochures. Belangrijke informatie (bijv. over de open dagen) hangt aan het prikbord. Veel informatie wordt via de mentor klassikaal verspreid.

Mentor

Het kiezen voor een bepaald vak, voor een sector of een profiel gebeurt onder leiding van de mentor. Als er een ingewikkeld keuzeprobleem ontstaat, helpt de decaan leerlingen, ouders en mentoren. Het maken van een keuze voor een vervolgopleiding na De Dijk gebeurt onder leiding van de decaan. Hiervoor volgen de leerlingen in de klassen, “waar iets te kiezen valt”, een keuzebegeleidingsprogramma (LOB).

LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is niet een vak dat “op het rooster” staat. Het programma bestaat uit een aantal informatieve lessen van de mentor, een aantal door de school georganiseerde activiteiten en een aantal door de leerlingen zelf uitgevoerde activiteiten. Leerlingen leggen met het programma Qompas een digitaal dossier aan, waarin zij aangeven hoe zij zich op studies en beroepen hebben georiënteerd. Zij moeten in dit dossier aantonen hoe lang zij actief bezig zijn geweest met zich te oriënteren.