Gezonde School

Gezonde leerlingen leren beter! Dat is het motto van de ‘Gezonde School’, een programma waarin De Dijk werkt aan een gezonde leefstijl. En dat gaat verder dan sporten, bewegen en leren over goede voeding.

In de pubertijd krijgt uw kind te maken met onder andere groepsdruk, verliefdheden, online gedragingen en de verleidingen van drank, drugs en roken. Ze zijn op zoek naar hun identiteit en kunnen soms de consequenties van hun handelen niet overzien.

Binnen en buiten de lessen, individueel en in groepsverband, blijven we steeds in gesprek over deze onderwerpen. Zo maken wij onze leerlingen bewust van de gevolgen van bepaalde keuzes en helpen we hen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Landelijk vignet Gezonde School

SG de Dijk draagt het Landelijk Vignet gezonde school. Dit is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Op De Dijk besteden we speciale aandacht aan de volgende thema’s Welbevinden, Relaties en seksualiteit, en Roken, alcohol- en drugspreventie.

Welbevinden

Bij gezond leven hoort ook gezond gedrag. We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten lekker in hun vel zitten. Dat bereiken we door veel aandacht te besteden aan een gezonde omgang met elkaar. In de gedragsregels en gedragscode hebben we dat ook vastgelegd. Daarin staat:

  • Wij luisteren naar elkaar.
  • Wij respecteren elkaar.
  • Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
  • Wij houden de school netjes en veilig.
  • Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op school.

Pestprotocol

Het pestprotocol helpt om iedereen zich hiervan bewust te laten zijn. We hebben gedrag- en leefregels waar we elkaar aan houden.

Krachtige Klas is een term die wij op SG De Dijk geven aan onze mentorlessen in de onderbouw. Tijdens de lessen van Krachtige Klas wordt gewerkt aan de veiligheid in de lessen, het veilig voelen van de leerlingen en weten dat je gezien wordt. Dit wordt vormgegeven door onder andere aandacht te besteden aan groepsvormende processen, sociale vaardigheden en kennismaking met elkaar.

Daarnaast bestaat er de leerling katern, de docenten katern en een katern voor ouders. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld plannen en organiseren, het brugklaskamp, het rooster en het gebruik van Magister.

Voor brugklasleerlingen die het moeilijk vinden om contact te leggen/onderhouden met leeftijdsgenootjes of om voor zichzelf op te komen, is er een assertiviteitstraining. Voor brugklasleerlingen is er tevens een faalangstreductietraining in een aparte groep werk je samen aan het vergroten van je zelfvertrouwen en werken aan een positief zelfbeeld.

Relaties en seksualiteit

Op De Dijk is het belangrijk dat iedereen op een gezonde manier met elkaar omgaat, ook als er sprake is van méér dan alleen vriendschap. De Dijk is een middelbare school en op deze leeftijd komen jongeren in de puberteit. Dit is een fase in je leven waarin er veel verandert, zowel lichamelijk als psychisch. Denk aan het maken van nieuwe vrienden, je eerste keer verliefd, voor jezelf opkomen, grenzen stellen en het ontwikkelen van je eigen identiteit in en buiten school. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op school en ieder kind de ruimte krijgt om deze fase op zijn/haar eigen manier te doorlopen.

Om leerlingen hier zo goed mogelijk bij te begeleiden krijg je tijdens de lessen mens en natuur onder andere les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit in de vorm van de methode Lang Leve de Liefde. Verder besteden we op school aandacht aan online veiligheid en diversiteit door verschillende programma’s aan te bieden tijdens je schoolcarrière. Wanneer je niet lekker in je vel zit of met iemand wilt praten, kun je terecht bij de mentor, kernteamleider, schoolmaatschappelijk werk of de jeugdverpleegkundige op school. Voor meer informatie over specifieke leerlingbegeleiding kijk dan op de site onder leerlingbegeleiding. De actuele adressen zijn ook terug te vinden in de schoolgids.

Onze visie op relaties en seksualiteit kunt u ook hier lezen.

Roken, alcohol- en drugspreventie

Op onze school wordt door niemand gerookt, binnen niet én buiten niet. En dat geldt ook voor de schoolfeesten!

SG de Dijk staat bekend om geweldige schoolfeesten. Bij de toegang tot het feest checken we altijd of je een leerling bent van onze school en of je thuis niet al wat gedronken hebt. Is dat toch het geval, dan bellen we je ouders om je op te halen en mag je een jaar lang niet naar de schoolfeesten komen. Gelukkig laten maar heel weinig leerlingen dat gebeuren!

Wij zijn dus een rookvrije en alcoholvrije school en daarnaast is het natuurlijk verboden om drugs te gebruiken of te verhandelen op en rondom SG de Dijk. Wij vinden het belangrijk dat je in een veilige en gezonde schoolomgeving les krijgt. Daarnaast krijg je ook meerdere malen les over alcohol, roken en drugs tijdens je schoolcarrière.