Schoolkosten

Schoolkostenoverzicht per schooljaar 2020-2021
Klas 1 Klas 2 Klas 3
vmbo/mavo
Klas 3
HV
Klas 4
Stevige schooltas (kosten variabel) € 60
Agenda, schriften etc. € 40 € 40 € 40 € 40 € 40
Rekenmachine € 10
Kennismakingskamp € 40
Schoolreisje € 35 € 35 € 35 € 35
Plusvakken € 30 € 30 € 30 € 30
Borg Sportplus € 40 € 90
Ouderbijdrage € 40 € 40 € 40 € 40 € 40
Klassenuitje € 25 € 25 € 25 € 25 € 25
Lijsters (Nederlands) € 25
Subtotaal € 320 € 260 € 195 € 170 € 105
Newcastle (FLE leerlingen) * € 60
2e klas kamp* € 60
Keulenreis * € 150
Camebridge Examen (FLE Leerlingen, indicatie)* € 150 € 150
Typelessen incl. examen* € 145 € 145 € 145 € 145 € 145
Londenreis* € 350
Cultuurreis 3HV* € 385
Totaal € 465 € 525 € 640 € 850 € 600

*Optionele kosten

Tegemoetkoming

Informatie over een eventuele tegemoetkoming in de studiekosten vindt u op de site van de informatiebeheergroep: www.ib-groep.nl.

WIS Collect

De ouderbijdrage en overige schoolkosten worden gefactureerd via het programma WIS Collect. Ouders/verzorgers ontvangen hiertoe vanuit WIS Collect een e-mail van de school. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met o.a. iDEAL de betreffende factuur betalen. Via WIS Collect wordt zowel de verzending van de factuur als de betaling geregeld. Het is daarom van belang dat het juiste emailadres van de ouder/verzorger in Magister bekend is. Wijzigingen van het emailadres kunt u zelf in Magister invoeren.

WIS Collect heeft voor u een algemene handleiding en instructievideo ter beschikking gesteld. Voor de handleiding klik hier, voor de instructievideo klik hier. Voor specifieke vragen over facturen of betalen via WIS Collect kunt u contact opnemen met de administratie van de school.

Stichting Leergeld West-Friesland

Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan excursies, schoolreisjes en moeten sportkleding of contributie voor een sportvereniging kunnen krijgen. Is dat moeilijk en kan bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald worden? Dan kan Stichting Leergeld wellicht ondersteunen.

Deze stichting geeft voorlichting over beschikbare voorzieningen, bemiddelt tussen ouders en hulpverlenende instanties en verstrekt eventuele aanvullende financiële of materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Vertrouwelijkheid is een sleutelbegrip bij Stichting Leergeld. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeldwestfriesland.nl