Samenwerking

Het wijkteam

Het wijkteams biedt ondersteuning bij het organiseren van het dagelijks leven en kan ook ingezet worden bij opvoedingsvraagstukken. Het wijkteam bestaat uit medewerkers met allen een andere achtergrond/ expertise, zoals jeugd, opvoeding, schuldhulpverlening, WMO, opbouwwerk, wijkverpleegkundige en jongerenwerk.

Schoolmaatschappelijk Werk op SG De Dijk

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met uiteenlopende vragen op het gebied van welbevinden, sociale vaardigheden, somberheid, pubertijd, thuissituatie en schoolse zaken. De maatschappelijk werkster is elke week op een vaste dag aanwezig op school en daarnaast kunnen op andere dagen en locaties afspraken gemaakt worden, ook in de thuissituatie. Aanmelden voor het Schoolmaatschappelijk Werk gaat via de mentor en/ of het ondersteuningsteam op school.

Jeugdgezondheidszorg op SG De Dijk

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD richt zich op het gezond en veilig opgroeien en het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle jongeren. Het JGZ team is wekelijks aanwezig op SG De Dijk en leerlingen, ouders, verzorgers en de school kunnen terecht voor vragen over o.a. gezondheid, ontwikkeling, leefstijl, voeding en bewegen, weerbaarheid, somberheid, relaties, genotmiddelen, seksualiteit en opvoeding.

Daarnaast heeft de GGD als taak de groei van jeugdigen te volgen. Er wordt structureel aandacht besteed aan de gezondheid van leerlingen en medewerkers via de pijlers van de Gezonde School Methode. Zie voor meer informatie www.gezondeschool.nl

Jongerenwerk Medemblik

Het jongerenwerk in Medemblik heeft als primaire doelgroep tieners en jongeren van 10 t/m 23 jaar. Jongerenwerk Medemblik is een link in ondersteuning van jongeren naar volwassenheid en tussen jongeren in hun vrije tijd, thuis, school en werk. Het jongerenwerk kent drie pijlers: preventie, participatie en informatie.

Het Jongerenwerk Medemblik is een laagdrempelige informele voorziening, makkelijk aanspreekbaar en de jongerenwerkers werken ook ‘s avonds en in het weekend. Ze signaleren, verwijzen eventueel door, informeren over alle zaken die jongeren aan gaan en bieden een veilige omgeving voor talentontwikkeling en participatie in de maatschappij.

Sinds een aantal jaren is het jongerenwerk betrokken bij de uitvoering van de Gezonde School. Ze bieden een aantal interactieve theatervoorstellingen aan die passen in de pijlers van de gezonde school:

  • “Weerzin” over eenzaamheid en depressie bij jongeren
  • “Roadtrippin” over o.a. racisme, seksualiteit en pesten
  • “Like Me” over alle facetten van social media gebruik.

Jongerenwerk Medemblik levert ook een bijdrage aan het regenboogthema op school.

Daarnaast neemt Jongerenwerk Medemblik deel aan het extern zorg overleg met als voornaamste uitgangspunt de link tussen jongeren op school en in hun vrije tijd. Medewerkers zijn beschikbaar voor kortdurende interventies en trajecten (collectief en individueel) als een stap voor reguliere hulpverlening en zorg. In de loop van dit schooljaar zal we een pilotproject gestart worden: “ambulant werk op school”.

Brijder Jeugd

Vragen over middelengebruik of voor hulp bij verslaving kunt u terecht bij Brijder Jeugd. De preventiedeskundige is beschikbaar voor adviesgesprekken met jongeren, ouders, familieleden en professionals in de regio West-Friesland. Deze gesprekken zijn gratis en anoniem.