Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Algemeen nieuws

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Hollands Noorden voert dit najaar een grootschalig vragenlijstonderzoek uit naar de impact van corona op de gezondheid van leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio.

Deze Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is onderdeel van een landelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), in samenwerking met het RIVM en GGD GHOR Nederland. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd die normaal gesproken 1x per 4 jaar plaatsvindt. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs tijdens en na corona. Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit.

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en van de impact van corona. De verzamelde gegevens gebruikt de GGD om scholen en gemeenten te adviseren over gezondheidsbeleid. Scholen en gemeenten ontvangen een rapportage met resultaten van hun school of gemeente waarmee richting kan worden gegeven aan het gezondheidsbeleid op school en in de gemeente. Omdat alle GGD’en meedoen zijn er in 2022 voor heel Nederland resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een digitale vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen via de mail minimaal één tot twee weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek.

Resultaten

Alle deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen in het 1e kwartaal 2022 een rapportage over de (gemiddelde) gezondheidstoestand van hun leerlingen. Deze rapporten zijn eigendom van de scholen; scholen bepalen zelf of zij deze resultaten openbaar maken.

Halverwege 2022 verschijnen de gemeenterapporten en het regiorapport over de gezondheid en leefstijl van jongeren; deze rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden: www.gezondnhn.nl.
Resultaten van voorgaande Gezondheidsmonitors Jeugd (voorheen Emovo) kunt u hier vinden.