Frisse start

Frisse start methode en ouderavond van 28 oktober

Algemeen nieuws

De leerlingen uit de brugklassen volgen ook dit schooljaar weer de lessen uit de Frisse Start methode binnen de mentorles. Voor ouders van deze leerlingen vond er op 28 oktober de ouderavond ‘Frisse Start’ plaats bij SG De Dijk. De avond werd geleid door onze Jeugdverpleegkundige van de GGD en de preventiedeskundigen van de Brijder.

De ouderavond Frisse Start had de volgende doelstellingen:

  • Inzicht geven in de belangrijkste veranderingen die plaatsvinden bij overgang groep 8 naar de brugklas;
  • Kennis vergroten over de puberteit;
  • Kennis vergroten over verschillende opvoedstijlen;
  • Tips aan ouders geven over communiceren met pubers.

In bijbehorende nieuwsbrief vindt u de informatie over middelengebruik en in de Q&A ouderavondbrief staan de antwoorden op de vragen uit de chatsessie van het Webinar.